ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งคณะจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 2/2562

ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ สามารถแจ้งความประสงค์ในแบบตอบรับออนไลน์
ได้ที่  https://tinyurl.com/setup-ammin2-2019 หรือส่งแบบสมัครที่ E-mail : mucerif.mahidol@gmail.com
หรือ FAX : 02-849-6274 กลับมายังศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวประภาพรรณ  ศูนย์กลาง 02-849-6220,6223
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
252

แชร์ข่าวนี้