ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนภูมิภาค “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
314

แชร์ข่าวนี้