ติดต่อเรา

ติดต่อ คณะวิทยาการจ้ดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่อยู่ : 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611221 ต่อ 5001,5002
โทรสาร : 044-621204
Email : management692@hotmail.com