บุคลากร

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Doctor Of Philosophy in Economics (Ph.D) Economics
ปริญญาโท :

ตำเหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

ประสบการการทำงาน :
ตำแหน่งอาจารย์ : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ : 081-5487045
โทรศัพท์ :  044-611221 ต่อ 5800
แฟกซ์ : 044-621204
อีเมลล์ : ppanoram@hotmail.com

ผลงานวิจัย :

1.
2.
3.