ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะ

เรียน คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะ ทุนอุดหนุนโครงการละ 30,000 บาท จำนวน 5 เรื่อง กรอบประเด็นการวิจัย รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ * รับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 10 -25 พ.ย. 2560 * หมดเขตรับข้อเสนอ วันที่ 25 พ.ย. 2560 เวลา 16.30 น. * ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย วันที่ 30 พ.ย. 2560 ขอแสดงความนับถือ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 61 คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารปิ่นโต พระสงฆ์ 66 รูป งานประชาสัมพันธ์ : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ