ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไฮบริดด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค

Schedule กรอกแบบตอบเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/GrpYa3  ยืนยันการลงทะเบียน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ติดต่อ: อ.คธาวุฒิ จันบัวลา โทร: 084-9544774 Email: khathawut.c@gmail.com line-id: biggy4774

โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการอาคาร 13 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์ http://grads.bru.ac.th/

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์http://grads.bru.ac.th/ Cr.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แจ้งผลการตัดสินรอบคัดเลือกโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2561 การประกวดแผนธุรกิจ Bru business plan challenge 2018

business plan   รายละเอียดโครงการ : โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการปี 2561 การประกวดแผนธุรกิจ“BRU Business Plan Challenge 2018”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561 การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี

ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครร่วมแข่งขันทักษะตอบคำถามทางการบัญชี .docx ใบสมัครร่วมแข่งขันทักษะตอบคำถามทางการบัญชี .Pdf