ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์ http://grads.bru.ac.th/

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์http://grads.bru.ac.th/ Cr.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แจ้งผลการตัดสินรอบคัดเลือกโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2561 การประกวดแผนธุรกิจ Bru business plan challenge 2018

business plan   รายละเอียดโครงการ : โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการปี 2561 การประกวดแผนธุรกิจ“BRU Business Plan Challenge 2018”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561 การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี

ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครร่วมแข่งขันทักษะตอบคำถามทางการบัญชี .docx ใบสมัครร่วมแข่งขันทักษะตอบคำถามทางการบัญชี .Pdf

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะ

เรียน คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะ ทุนอุดหนุนโครงการละ 30,000 บาท จำนวน 5 เรื่อง กรอบประเด็นการวิจัย รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ * รับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 10 -25 พ.ย. 2560 * หมดเขตรับข้อเสนอ วันที่ 25 พ.ย. 2560 เวลา 16.30 น. * ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย วันที่ 30 พ.ย. 2560 ขอแสดงความนับถือ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 61 คณะวิทยาการจัดการ