ไม่มีหมวดหมู่

ครุภัณฑ์คณะวิทยาการจัดการ

ครุภัณฑ์สาขาวิชาการตลาด กรุณากรอกหมายเลขครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาการตลาด ลำดับว.ด.ป.หมายเลขครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์จำนวนราคาต่อหน่วยราคารวมผลการตรวจสอบขอแทงจำหน่ายให้แทงจำหนายสถานที่ ไม่พบพบชำรุดพบใช้ได้อื่นๆ 1 2 เมย. 5605.06.0015/56 (1) ชุดเครื่องเสียงลำโพงกลางแจ้ง1 ชุด35,000.0035,000.00?สาขาการตลาด 2 2 เมย. 5605.06.0015/56 (2) ชุดเครื่องเสียงลำโพงกลางแจ้ง? 3 22 ตค. 5506.01.0016/55 (ปี 56) กล้องถ่ายภาพดิจิตอล SONY DSC-HX90V 1 กล้อง15,000.0015,000.00?สาขาการตลาด 4 28 มค. 5613.01.0344/55 (ปี 56) เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 1

ประชุมสามัญคณาจารย์และบุคคลากรคระวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1

ประชุมสามัญคณาจารย์และบุคคลากรคระวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิิ คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์