ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนจะกรอกข้อมูลสมัครรับทุนออนไลน์ และสั่งพิมพ์พร้อมแนบเอกสารประกอบ เพื่อส่งเอกสารผ่านสถาบันการศึกษาต้นสังกัด โดยสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำและระเบียบทุนได้ที่ งานทุนการศึกษาและแนะแนวของสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ Download  รายละเอียดได้ที่ http://www.ajinomotofoundation.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 , 3 เข้าร่วมโครงการ “อธิการบดีพบนักศึกษา”

 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 , 3 ได้ทราบโดยทั่วกันและเข้าพบอธิการบดี ในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ กำหนดการอธิการพบนักศึกษา ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 407 ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2447/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2447/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 16.00 – 18.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 393 ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

ประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (โครงการทุนอัจฉริยะ)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (โครงการทุนอัจฉริยะ) เพื่อเป็นอีกช่องทางที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จากหน่วยงานภายนอก จึงขอความร่วมมือจากท่านพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่จำกัดจำนวน) พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการต่อไป 390 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่