ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

อัญเชิญตราพระราชลัญจกร และมอบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 “ราชพฤษ์ช่อที่ 46” วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เครื่องแต่งกาย ผู้บริหาร : พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรสามชุดปกติขาย คณาจารย์และบุคลากร  : สวมชุดสูทมหาวิทยาลัย/ชุดสุภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1           : สามชุดนักศึกษาไม่ใส่เครื่องแบบที่มีตราพระราชลัญจกร 

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารปิ่นโต พระสงฆ์ 66 รูป งานประชาสัมพันธ์ : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ