Author - pronprun sangkaew

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผลการประเมินสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.55

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผลการประเมินสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3.30

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดชุมชน

เวลา 13.00 น. วันที่ 31 กรกฏาคม คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดชุมชน” ณ ชุมชน สวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูณย์การศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผศ.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 นำโดย ผศ.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมงานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมงานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 25 กค 2561 ขอบคุณภาพถ่ายจากนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา. ปาโนรัมย์. นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมงานถวายเทียนพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา. ปาโนรัมย์. นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมงานถวายเทียนพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง วันนี้พบกันที่ หอประชุมวิชาอัตตศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปกิจกรรมพบหัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ รุ่นพี่ในสาขาวิชา พี่ ๆ จากสโมสรนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ