Author - pronprun sangkaew

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูณย์การศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผศ.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 นำโดย ผศ.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมงานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมงานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 25 กค 2561 ขอบคุณภาพถ่ายจากนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา. ปาโนรัมย์. นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมงานถวายเทียนพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา. ปาโนรัมย์. นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมงานถวายเทียนพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง วันนี้พบกันที่ หอประชุมวิชาอัตตศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปกิจกรรมพบหัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ รุ่นพี่ในสาขาวิชา พี่ ๆ จากสโมสรนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research expo 2018)

เรื่องการเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research expo 2018)

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561″ ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ อาคาร 13 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

12 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

12 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์