ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน 
Education ICT Forum 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก 
Reconceptualizing Higher Education to Cope
With The Disruptive Economy ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

121

รายละเอียดโครงการ
แบบลงทะเบียน

 

แชร์ข่าวนี้