ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและเปิดคลินิกการทำผลงานทางวิชาการ”

ด้วยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ
การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและเปิดคลินิกการทำผลงานทางวิชาการ”
ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2
จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/HytkG2oi5TQMLref6
หรือ สแกน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563 นี้
18

รายละเอียดโครงการ

แชร์ข่าวนี้