ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ BRU English Test สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

12-1

ดาวน์โหลดตารางการทดสอบที่นี่

แชร์ข่าวนี้