ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3850/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3850/2562
เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1
การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
05

ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

แชร์ข่าวนี้