ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)

กำหนดปฏิทิน ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

แชร์ข่าวนี้