ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3722/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้บุคลากรไปราชการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 “บ้านเชียงเกมส์”

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3722/2562
เรื่อง แต่งตั้งให้บุคลากรไปราชการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 “บ้านเชียงเกมส์”
ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
593

ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

แชร์ข่าวนี้