ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3671/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3671/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ในระหว่างวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2562
585

ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

แชร์ข่าวนี้