ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42 “บ้านเชียงเกมส์”

การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 42 “บ้านเชียงเกมส์”
ในระหว่างวันที่ 14 – 19 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กีฬานักศึกษา

ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่
ดาวน์โหลดกำหนดการแข่งขันที่นี่

แชร์ข่าวนี้