ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51″บ้านเชียงเกมส์”

การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 51″บ้านเชียงเกมส์”
ในระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กำหนดการ บ้านเชียงเกมส์

ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่
ดาวน์โหลดกำหนดการแข่งขันที่นี่

แชร์ข่าวนี้