ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ภาค กศ.บป.)

⇒ อาจารย์ผู้สอน สามารถบันทึกผลการเรียนออนไลน์และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งผลการเรียนออนไลน์
ตั้งแต่วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นี้
ส่งผลการเรียนออนไลน์ 1-2562 กศ.บป.

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

แชร์ข่าวนี้