ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการ “อธิการพบนักศึกษา”

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการ “อธิการพบนักศึกษา”
จากเดิมวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เลื่อนเป็น 27 พฤศจิกายน 2562
ซึ่งกำหนดการเดิม ของวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นั้น
คือ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  ส่วนกำหนดการในวันอื่น ๆ ยังคงเดิมคะ
533

ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

แชร์ข่าวนี้