ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3187/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการ “การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลง”

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3187/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการ “การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลง”

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3

3187

ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

แชร์ข่าวนี้