ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 3219/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562

3219

ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

แชร์ข่าวนี้