ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เลื่อนการรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

จากเดิมวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เลื่อนเป็น วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 13.00 น. 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 24 คณะวิทยาการจัดการ

เลื่อนการรับทุน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แชร์ข่าวนี้