ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนกิจกรรมเด่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562
ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแบบครั้งเดียว ประจำปีการศึกษา 2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

แชร์ข่าวนี้