ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการพิจารณานักศึกษาที่สอบผ่านเบื้องต้นเพื่อเข้าทำงาน PART TIME กับบริษัท ONE TO ONE

ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัท ONE TO ONE CONTACTS เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานแบบ PART TIME รุ่นที่ 1 และได้เปิดอบรมในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 240203 อาคาร 24 ชั้น 2 เพื่อให้ความรู้ พร้อมทั้งมีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าทำงานเป็นกะ โดยสามารถเลือกกะในการทำงานได้ คือ ช่วง 08.00 – 12.00 น. หรือช่วง 15.00 – 18.00 น. และช่วง 20.00 – 22.00 น. และสามารถได้รับการบรรจุงานภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 15,000 บาท นั้น

บัดนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงานร่วมกับ บริษัท ONE TO ONE CONTACTS ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านการประเมิน Service Mind โดยมีรายชื่อ ดังนี้
one to one

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

แชร์ข่าวนี้