ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 115/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

115-1

ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

แชร์ข่าวนี้