ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (โครงการทุนอัจฉริยะ)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
(โครงการทุนอัจฉริยะ) 
เพื่อเป็นอีกช่องทางที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก จึงขอความร่วมมือจากท่านพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่จำกัดจำนวน)
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งกองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการต่อไป
390

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

แชร์ข่าวนี้