ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2447/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 2447/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์
ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 16.00 – 18.30 น.
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)

393

ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่

แชร์ข่าวนี้