ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้นักศึกษาติดต่อขอรับผลการเทียบโอนรายวิชา (ด่วนที่สุด)

ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ขอให้ติดต่อขอรับผลการเทียบโอนได้ที่ห้องทะเบียนหมายเลข 4
และนำคำร้องไปดำเนินการต่อให้เรียบร้อยตามกระบวนการ

 

แชร์ข่าวนี้