ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ “การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน”

ทางเว็บไซต์ www.hoteljob.in.th ได้มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน”
ในสายงานโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาที่เตรียมตัวก่อนออกไปฝึกงาน
กับโรงแรมชั้นนำต่าง ๆ ที่รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ครอบคลุม และตรงกลุ่มเป้าหมายทางเว็บไซต์
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ทางสถาบันการศึกษาประชาสัมพันธ์ “การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน” ดังกล่าว
ลิงค์ 
http://bit.ly/2KOi52T  หรือ QR Code  ที่แนบมาด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แชร์ข่าวนี้