ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Global Student Entrepreneur Awards 2019-2020 (National Round)

ขอความอนุเคราะห์ในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาในการแข่งขัน
Global Student Entrepreneur Awards 2019-2020 (National Round)
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อร่วมกันค้นหาสุดยอดนักเรียนผู้ประกอบการไทย
เพื่อไปแสดงศักยภาพบนเวทีโลก ที่สาธารรัฐแอฟริกาใต้
ในระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2563
รายละเอียดต่าง ๆ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
316

ดาวน์โหลดที่นี่

แชร์ข่าวนี้