ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. – 18.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 

ในการนี้ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ดังนี้

1. หัวหน้าสาขาวิชาทุกท่านส่งตัวแทนสาขาวิชาละ 3 ท่าน แต่งกายชุดผ้าไทยโทนสีเขียวเข้าร่วมพิธี

2. คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน แต่งกายชุดผ้าไทยโทนสีเขียวเข้าร่วมพิธี

1627

ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

แชร์ข่าวนี้