ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562
จากกำหนดการเดิม วันที่ 30 กันยายน เเละวันที่ 1 – 11 ตุลาคม 2562
เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562 และวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2562
เพื่อให้วันสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2562 ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่

แชร์ข่าวนี้