ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home Room)  ภาค กศ.บป.

สถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home Room)  ภาค กศ.บป. 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ในเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 11.20 น. – 12.10 น. 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
369

 

แชร์ข่าวนี้