ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การจัดห้องพักให้กับบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การจัดห้องพักให้กับบุคลากร
ผู้มีความประสงค์ขอห้องพักให้ยื่นแบบได้ที่ งานธุรการและงานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบภายในเดือนกันยายน 2562 นี้

แชร์ข่าวนี้