ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน”ม่วง-เหลืองเกมส์”

ด้วย องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
“ม่วง-เหลืองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 -10 สิงหาคม 2562
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาภาคปกติทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
จึงขออนุญาตเวลาเรียนให้กับนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงวัน เวลา ดังกล่าว
ระหว่างเวลา 16.00 – 20.00 น. โดยไม่ถือเป็นวันลา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
334

แชร์ข่าวนี้