ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตนักศึกษาฝึกงาน

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตนักศึกษาฝึกงาน
เนื่องด้วย บริษัท เกษมกิจ จำกัด มีความประสงค์จะรับนิสิตนักศึกษาเพื่อมาฝึกงานกับทางบริษัทฯ
ทั้งนี้แผนกที่เปิดรับนิสิตนักศึกษาคือ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน และแผนกครัว
สวัสดิการที่ให้กับนักศึกษาในช่วงฝึกงาน ได้แก่ ที่พัก รถรับ-ส่งพนักงาน อาหาร
เบี้ยเลี้ยงในการฝึกงาน เป็นต้น 
(รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์แนบ)
257

แชร์ข่าวนี้