ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่และสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่และสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562
ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 15.30 น. – 19.30 น.
ณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบุรีรัมย์ (ถนนสุนทรเทพ ใกล้ตลาดสดเทศบาลเมือง268
บุรีรัมย์)

แชร์ข่าวนี้