ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 263
(จากเดิม)

รับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 – 7 กรกฎาคม 2562 (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์) ขยายระยะเวลาการรับสมัครถึง  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แชร์ข่าวนี้