ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1767/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562 “

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 1767/2562
เรื่องแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในยุคออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ”
ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

245-1

แชร์ข่าวนี้