ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผู้บริหารชวนทำบุญ (ตักบาตรประจำสัปดาห์) ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์

ตารางกำหนดการจัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์229
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ทุกวันพุธ เวลา 07.20 – 08.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

หากท่านประสงค์จะร่วมทำบุญถวายปิ่นโตพร้อมดอกไม้ (100 บาทx9 รูป=900 บาท)

สามารถแจ้งความจำนงก่อนถึงกำหนดวันตักบาตร 1 วัน

ได้ที่ อัษฎาวุธ  โสแพทย์ ประธานชมรมฯ โทร. 0980973033

 

แชร์ข่าวนี้