ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผู้บริหารชวนทำบุญ (ตักบาตรประจำสัปดาห์) ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางกำหนดการจัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ทุกวันพุธ เวลา 07.20 น. – 08.30 น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต
หากท่านประสงค์จะร่วมทำบุญถวายปิ่นโตพร้อมดอกไม้ (100 บาท x 9 รูป = 900 บาท)
สามารถแจ้งความจำนงก่อนถึงกำหนดวันตักบาตร 1 วัน
ได้ที่ คุณอัษฎาวุธ  โสแพทย์ ประธานชมรมฯ โทร. 098 – 0973033
กำหนดการจัดพิธีตักบาตร

ดาวน์โหลดตารางกำหนดการได้ที่นี่

แชร์ข่าวนี้