ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ “พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ” ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
**** รอบที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.50 น.

แชร์ข่าวนี้