ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

ข่าวด่วน…..! หลักสูตรปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล เปิดรับสมัครแล้ว
– รับจำนวน 25 คน ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. ถึง 30 มิ.ย.62 เปิดเทอม เดือน สิงหาคม 2562
– เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 09.00-15.30 น.
– ค่าเทอมๆละ 25,000 บาท
– สมัครที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้น 8 อาคาร 15
– บริหารหลักสูตรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ โทร.0815487045
ปัจจุบันและอนาคต การทำงานทุกอย่างมาอยู่ที่ระบบดิจิทัล เช่น การทำงานภายในสำนักงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้า การหารายได้บนระบบดิจิทัล การซื้อขายหลักทรัพย์ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น ทุกอย่างมาอยู่ที่ระบบดิจิทัล
— คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ.รับรอง

แชร์ข่าวนี้