ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

คณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาจัดกิจกรรม  “Big Cleaning Day” วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562  โดยนักศึกษาทุกชั้นปี  ได้ร่วมมือกันจัดทำความสะอาด และได้นำโต๊ะ เก้าอี้ นำไปวางเรียงประจำห้องต่างๆ ทุกห้องเรียน ห้องละ 40 ครบทุกชั้นแล้ว ทำให้อาคาร 13  สะอาด หลังจากที่นักเรียนสาธิตได้ย้ายไปตึกใหม่ ขอขอบคุณประธาน

แชร์ข่าวนี้