ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาภาคปกติในทุกสาขา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2562 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุลีพร  ราชพลสิทธิ์ อาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุกล และคุณนิตยา นิราศรพ เป็นวิทยาการบรรยายในโครงการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาและพัฒนาแนวคิดใหม่ (Y.E.S IDEA CHALLENGE Workshop) เพิ่มทักษะการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ (Business Idea Pitching) การสร้างและพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ (Y.E.S IDEA CHALLENGE Boot Camp) พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และกิจกรรมทดสอบตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

แชร์ข่าวนี้