ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วย Ionic Framework

กำหนดการอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วย Ionic Framework”

ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 2 มีนาคม 2562

07.30 – 08.3 0 น.       ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.        พิธีเปิดการอบรม โดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

09.00 – 12.00 น.        อบรมเชิงปฏิบัติการ

– แนะนำ Ionic Framework

– ติดตั้ง Ionic Framework, Visual Studio Code,

– FirstApp

บรรยายโดย อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลาและอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.        อบรมเชิงปฏิบัติการ

– Chapter 1 Ionic Template

– Ionic Component

บรรยายโดย อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลาและอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

วันที่ 3 มีนาคม 2562

08.00 – 12.00 น.        อบรมเชิงปฏิบัติการ

– Ionic Component (ต่อ)

– Google Maps

– Ionic Storage

บรรยายโดย อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลาและอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.        อบรมเชิงปฏิบัติการ

– Web Service

– Export Project

– Ionicview, Android Play Store, มอบใบประกาศ

บรรยายโดย อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลาและอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

หมายเหตุ *     1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พื้นฐานความรู้ที่ใช้ในการอบรม *  HTML, CSS, JavaScript

กรอกแบบตอบเข้าร่วมอบรมได้ที่>> HTTPS://GOO.GL/EV1JEX (รับจำนวน 30 ท่าน)

ยืนยันการลงทะเบียน ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ชำระค่าลงทะเบียน เลขบัญชี 308-0-57195-9 สาขาบุรีรัมย์ (ธ.กรุงไทย) ชื่อบัญชี คธาวุฒิ จันบัวลา หรือ ชำระด้วยตนเองที่ อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (ตึก 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดต่อ: อ.คธาวุฒิ จันบัวลา โทร: 084-9544774 Email: khathawut.c@gmail.com line-id: biggy4774

แชร์ข่าวนี้