ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริการ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาความพร้อมของพลังจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริการ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาความพร้อมของพลังจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ 9 สาขาวิชา ในวันที่ 30 มกราคม 2562  เพื่อเตรียมการต้อนรับกัลยาณมิตรทางวิชาการ ในการเตรียม งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 : BRICC Festival 2019 ในระหว่างวันที่  1-5 กุมภาพันธ์ 2562   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้