ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด(BRU marketing Challenge 2019)

ส่งใบสมัครได้ที่ :   439 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรสาร 044 621 204 หรือ E-mail : management692@gmail.com

หมายเหตุ สมัครภายใน 20 มกราคม 2562 (ให้ผู้สมัคร นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดง ณ จุดแข่งขัน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ โทร : 08-19668189
คุณสายทอง  เกตุชิต โทรศัพท์ 08-3794-3040

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน : แบบฟอร์ม Word, แบบฟอร์ม Pdf
รายละเอียดโครงการ     : โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ

แชร์ข่าวนี้